Gegevensbescherming

Algemene introductie:

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en willen dat u veilig onze website bezoekt. Onze gegevensbeschermingspraktijk volgt met name de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG-nieuw) en de wet die gegevensbescherming en de bescherming van de privacy in telecommunicatie en telemedia regelt (TTDSG). Op dit punt willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij willen u er vooraf op wijzen dat deze verklaring inzake gegevensbescherming alleen betrekking heeft op onze websites en niet op websites van derden waarnaar wij in de vorm van links verwijzen.

Voorwerp van bescherming:

Het onderwerp van bescherming zijn persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Dit omvat voornamelijk informatie op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit (bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer).

Technische benodigdheden:

Om verbinding met onze website tot stand te brengen, verzendt uw browser bepaalde gegevens naar de webserver van onze website. Dit is een technische noodzaak zodat de informatie die u opvraagt, door de website kan worden verstrekt. Om dit mogelijk te maken worden onder meer uw IP-adres, datum en tijdstip van uw verzoek en het type besturingssysteem maximaal 7 dagen bewaard en gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens gedurende een beperkte periode op te slaan om onze legitieme belangen te beschermen, om de afleiding van persoonlijke gegevens te initiëren in geval van ongeoorloofde toegang of een poging om ons opzettelijk op deze manier te schaden (Art. 6 Paragraaf 1 f AVG). De gegevens worden uitsluitend voor deze en geen andere doeleinden door ons opgeslagen of doorgegeven zonder dat wij u daarvan vooraf op de hoogte stellen en om uw toestemming vragen.

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen, om bijvoorbeeld te herkennen of u websites herhaaldelijk vanaf hetzelfde apparaat of dezelfde browser bezoekt. Over het algemeen gebruiken wij cookies om de interesse in onze website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. In principe kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken.

Cookies kunnen doorgaans worden uitgeschakeld of verwijderd met behulp van tools die beschikbaar zijn in de meeste commerciële browsers. De instellingen moeten afzonderlijk en individueel worden ingesteld voor elke browser die u gebruikt. De verschillende browsers bieden verschillende functies en opties.

Algemene soorten cookies:

Om de meest voorkomende soorten cookies nader uit te leggen, hebben wij ze hieronder voor uw begrip uitgelegd:

Sessiecookies (sessiecookies):

Sessiecookies kunnen worden gebruikt om gebruikers en de wijzigingen die zij binnen een website aanbrengen te herkennen. Hiermee kan de website uw bewegingen over afzonderlijke pagina's volgen, zodat informatie die al is ingevoerd/opgeslagen niet opnieuw hoeft te worden ingevoerd/opgeslagen. Een voorbeeld hiervan zijn winkelwagentjes in webshops. De sessiecookie bewaart de geselecteerde producten in de winkelwagen, zodat deze bij het afrekenen bij het afrekenen de juiste artikelen bevat. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of verliezen hun geldigheid zodra de sessie automatisch is verlopen.

Persistente of protocolcookies:

Een persistente of protocolcookie bewaart de informatie en instellingen van gebruikers op de computer van de gebruiker gedurende de periode die is aangegeven in de vervaldatum. Dit leidt tot een snellere en gemakkelijkere toegang, omdat u bijvoorbeeld de taalinstellingen niet opnieuw hoeft aan te passen of inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren. De cookie wordt na afloop van de opslagperiode automatisch verwijderd.

Cookies van derden:

Cookies van derden hebben over het algemeen geen invloed op het gebruik van de site, omdat ze niet afkomstig zijn van de websitebeheerder. Ze dienen bijvoorbeeld om informatie voor advertenties, aangepaste inhoud en webstatistieken te verzamelen en deze door te geven aan de betreffende externe aanbieder.

Trackingcookies:

Tracking cookies zijn speciale tekstbestanden die het mogelijk maken gegevens te verzamelen over het gedrag van de internetgebruiker. Het doel hiervan is om informatie te verkrijgen over de voornaamste interesses van de gebruiker, bijvoorbeeld om op maat gemaakte reclameaanbiedingen te kunnen lanceren. Tracking cookies worden dus niet alleen geplaatst wanneer u zich registreert, maar ook automatisch wanneer u de website bezoekt.

De hierboven genoemde voorbeeldweergave van de meest voorkomende vormen van cookies is bedoeld om u een globaal overzicht te geven van deze vorm van gegevensverzameling. Deze verklaringen pretenderen niet volledig te zijn. Als gevolg van technische IT-ontwikkelingen kan worden aangenomen dat er in de loop van de tijd meer soorten cookies zullen ontstaan. Controleer regelmatig ons privacybeleid op actuele wijzigingen voordat u onze website gebruikt.

Cookies op onze website:

In het volgende overzicht kunt u zien voor welk doel wij de cookies gebruiken en hoe lang ze bewaard blijven:


Cookies die deze website kan gebruiken


Deze website maakt momenteel gebruik van de volgende cookies

Wij verkrijgen uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 AVG voor de diensten die op deze website worden gebruikt en de bijbehorende cookies via een toestemmingsmanager, die aan u wordt getoond wanneer u de website bezoekt. U kunt uw toestemmingsinstellingen op elk gewenst moment aanpassen via de volgende link:

Pas de toestemmingsinstellingen aan

Verdere algemene informatie:

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij controleren de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig op conformiteit met wettelijke bepalingen, jurisprudentie, de verklaringen van de toezichthoudende autoriteiten, evenals de afstemming op opkomende trends en de ontwikkeling van de technische standaard. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gegevensbeschermingsverklaring om deze aan te passen aan nieuwe wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en andere wijzigingen in de feitelijke of juridische situatie. Informeer u daarom altijd over de gegevensbeschermingsverklaring die van kracht is op het moment dat u onze website gaat gebruiken.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? (Art. 13 lid 1 a, b AVG)

Bama GmbH is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op onze website. De contactgegevens vindt u in het impressum: Naar de afdruk

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op het adres:

Bama GmbH

Aan de functionaris voor gegevensbescherming

Pfalzgraf-Otto-Straße 50

74821 Mosbach

E-Mail: datenschutz@bama.eu

Tel.: +49 (0) 6261 801 268

Wie ontvangt uw persoonsgegevens? (Art. 13 lid 1 e, f AVG)

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en geven deze in principe niet door aan derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven of de verstrekking gebaseerd is op een wettelijke of contractuele verplichting. In individuele gevallen geven wij verwerkers de opdracht om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt conform artikel 28 AVG en op basis van een orderverwerkingscontract.

Persoonsgegevens op onze website verwerken wij uitsluitend in Duitsland en sturen deze niet naar een derde land.

Hoe lang worden de gegevens bewaard? (Art. 13 lid 2 a AVG)

De wetgever heeft diverse bewaarplichten en -termijnen ingevoerd.

In principe bewaren wij uw gegevens slechts zo lang als wettelijk verplicht is

Nadat deze termijnen zijn verstreken, worden de relevante gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om aan het contract te voldoen. Wij bewaren gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming totdat deze wordt ingetrokken of zolang de gegevens nodig zijn. Gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang bewaren wij zolang het gerechtvaardigd belang bestaat.

Commerciële of financiële gegevens van een afgesloten boekjaar worden conform de wettelijke voorschriften na nog eens tien jaar verwijderd, tenzij langere bewaartermijnen om legitieme redenen voorgeschreven of noodzakelijk zijn. Tenzij er specifieke bewaartermijnen gelden voor de gegevens, worden ze verwijderd zodra de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt niet langer van toepassing zijn.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens? (Art. 13 lid 1 c, d AVG)

We hebben de doeleinden en de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking al uitgelegd. Daarnaast geldt in het algemeen het volgende: Indien nodig verwerken wij uw gegevens om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1f AVG, bijvoorbeeld om juridische claims te doen gelden en onszelf te verdedigen in juridische geschillen of om zorgen voor IT-operaties en beveiliging.

Indien wij een gerechtvaardigd belang hebben of schriftelijke toestemming van u hebben gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken, verwerken wij uw gegevens voor externe communicatie- en marketingdoeleinden op basis van artikel 6 lid 1 a of f AVG. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen, kunnen of moeten wij, indien nodig, uw gegevens verwerken en doorgeven aan derden (volgens artikel 6, lid 1c).

Wij gebruiken uw gegevens op geen enkele wijze voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Wij gebruiken ook cookies om u een betere service te kunnen bieden wanneer u onze website gebruikt en om het gebruik van deze website voor u gemakkelijker te maken (art. 6 lid 1 f AVG).

Welke rechten en plichten heeft u? (Art. 13 lid 2 b, c, d, e AVG)

Iedereen die hierdoor wordt getroffen heeft de volgende rechten:

 • Volgens artikel 15 AVG U heeft recht op informatie. Dit betekent dat u bij ons een bevestiging kunt vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken.
 • Volgens artikel 16 AVG U heeft recht op correctie. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te corrigeren.
 • Volgens artikel 17 AVG U heeft het recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”). Dit betekent dat u kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen – tenzij wij uw gegevens niet kunnen verwijderen omdat wij bijvoorbeeld moeten voldoen aan wettelijke bewaarplichten.
 • Volgens artikel 18 AVG U heeft het recht om de verwerking te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens vrijwel niet meer mogen verwerken – afgezien van het opslaan ervan.
 • Volgens artikel 20 AVG U heeft recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonlijke gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven.
 • Volgens artikel 7, lid 3 AVG U heeft het recht om uw toestemming in de toekomst op elk moment in te trekken.
 • Volgens artikel 77 AVG U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken, wat wij aan het einde van deze informatie over gegevensbescherming nader zullen toelichten.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens zie hierboven).

Toezichthoudende autoriteit

 • Staatscommissaris voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie
 • Baden-Württemberg
 • Huisadres: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
 • Postadres: Postbus 102932, 70025 Stuttgart
 • Tel.: +49 (0) 711 61 55 41 - 0
 • E-Mail-Adresse: poststelle@lfdi.bwl.de

Informatie over uw recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG (gegevensverwerking op basis van van een belangenafweging); Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Stuur uw bezwaar schriftelijk (per e-mail of per post) naar onze functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens zie hierboven).