Ochrona danych

Ogólne wprowadzenie:

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych i chcemy, abyś był bezpieczny podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna w szczególności z wymogami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG-nowa) oraz ustawy regulującej ochronę danych i ochronę prywatności w telekomunikacji i telemediach (TTDSG). W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Cię o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania Twoich danych osobowych. Z góry pragniemy zaznaczyć, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się wyłącznie do naszych stron internetowych i nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, do których odsyłamy w formie linków.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ochrony są dane osobowe. Są to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Obejmuje to przede wszystkim informacje, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat Twojej tożsamości (np. informacje takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu).

Wymagania techniczne:

Aby umożliwić Państwu nawiązanie połączenia z naszą witryną, Państwa przeglądarka przesyła określone dane do serwera internetowego naszej witryny. Jest to konieczność techniczna, aby informacje, do których uzyskałeś dostęp, mogły zostać udostępnione przez witrynę internetową. Aby było to możliwe, między innymi Twój adres IP, data i godzina żądania oraz typ systemu operacyjnego są przechowywane i wykorzystywane przez maksymalnie 7 dni. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania tych danych przez ograniczony okres czasu dla ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu zainicjowania pozyskiwania danych osobowych w przypadku ich nieuprawnionego dostępu lub próby umyślnego wyrządzenia nam w ten sposób szkody (art. 6 ust. 1 f RODO). Dane będą przez nas przechowywane lub przekazywane wyłącznie w tym, a nie innym celu, bez uprzedniego poinformowania Cię o tym i uzyskania Twojej zgody.

Cookies:

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym za pośrednictwem Twojej przeglądarki, na przykład w celu rozpoznania, czy odwiedzasz strony internetowe wielokrotnie z tego samego urządzenia lub przeglądarki. Ogólnie rzecz biorąc, używamy plików cookie w celu analizy zainteresowania naszą witryną i poprawy przyjazności dla użytkownika naszej witryny. Zasadniczo dostęp do naszej strony internetowej można uzyskać również bez plików cookie.

Pliki cookies zazwyczaj można wyłączyć lub usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w większości komercyjnych przeglądarek. Ustawienia należy ustawić osobno i indywidualnie dla każdej przeglądarki, z której korzystasz. Różne przeglądarki oferują różne funkcje i opcje.

Ogólne rodzaje plików cookies:

Aby bardziej szczegółowo wyjaśnić najpopularniejsze rodzaje plików cookie, wyjaśniliśmy je poniżej, abyś mógł je zrozumieć:

Pliki cookie sesji (pliki cookie sesji):

Sesyjne pliki cookie mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkowników i zmian, jakie wprowadzają na stronie internetowej. Umożliwiają witrynie śledzenie Twoich ruchów na poszczególnych stronach, dzięki czemu informacje, które zostały już wprowadzone/zapisane, nie muszą być ponownie wprowadzane/zapisywane. Przykładem są koszyki zakupowe w sklepach internetowych. Sesyjny plik cookie zapisuje wybrane produkty w koszyku, dzięki czemu podczas płacenia przy kasie zawiera prawidłowe pozycje. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie wylogowania lub tracą ważność po automatycznym wygaśnięciu sesji.

Trwałe lub protokołowe pliki cookie:

Trwały lub protokołowy plik cookie przechowuje informacje i ustawienia użytkownika na komputerze użytkownika przez okres określony w dacie wygaśnięcia. Dzięki temu dostęp jest szybszy i wygodniejszy, ponieważ nie trzeba na przykład ponownie dostosowywać ustawień językowych ani ponownie wprowadzać danych logowania. Plik cookie jest automatycznie usuwany po upływie okresu przechowywania.

Pliki cookie stron trzecich:

Pliki cookies stron trzecich z reguły nie mają wpływu na korzystanie z witryny, ponieważ nie pochodzą od operatora witryny. Służą one na przykład do gromadzenia informacji do celów reklamowych, treści niestandardowych i statystyk sieciowych oraz przekazywania ich odpowiedniemu dostawcy zewnętrznemu.

Śledzące pliki cookie:

Śledzące pliki cookies to specjalne pliki tekstowe, które umożliwiają zbieranie danych o zachowaniu użytkownika Internetu. Celem tego jest uzyskanie informacji o głównych zainteresowaniach użytkownika, na przykład w celu umożliwienia mu uruchomienia dostosowanych do jego potrzeb ofert reklamowych. Śledzące pliki cookie są zatem ustawiane nie tylko podczas rejestracji, ale także automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej.

Powyższe przykładowe przedstawienie najpopularniejszych form plików cookies ma na celu dać Państwu globalny przegląd tej formy gromadzenia danych. Stwierdzenia te nie są pełne. W wyniku rozwoju technicznego technologii informatycznych można założyć, że z czasem powstaną kolejne rodzaje plików cookies. Przed skorzystaniem z naszej witryny internetowej prosimy o regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności pod kątem aktualnych zmian.

Pliki cookies na naszej stronie internetowej:

Możesz zobaczyć, w jakim celu używamy plików cookie i jak długo są przechowywane, w następującym przeglądzie:


Pliki cookie, których może używać ta strona


Ta strona internetowa wykorzystuje obecnie następujące pliki cookie

Uzyskujemy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 RODO na usługi wykorzystywane w tej witrynie i powiązane pliki cookie za pośrednictwem menedżera zgody, który jest wyświetlany Tobie podczas odwiedzania witryny. Możesz w każdej chwili dostosować ustawienia zgody, korzystając z poniższego linku:

Dostosuj ustawienia zgody

Dalsze informacje ogólne:

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy oświadczenie o ochronie danych pod kątem zgodności z przepisami prawa, orzecznictwem, oświadczeniami organów nadzorczych, a także zgodności z pojawiającymi się trendami i rozwojem standardu technicznego. W tym zakresie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w oświadczeniu o ochronie danych w celu dostosowania go do nowych przepisów prawa o ochronie danych oraz innych zmian stanu faktycznego lub prawnego. Dlatego też prosimy zawsze zapoznać się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych obowiązującym w chwili rozpoczęcia korzystania z naszej strony internetowej.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych? (art. 13 ust. 1 a, b RODO)

Za przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej odpowiada firma Bama GmbH. Dane kontaktowe znajdziesz w stopce: Do odcisku

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:

Bama GmbH

Do inspektora ochrony danych

Pfalzgraf-Otto-Straße 50

74821 Mosbach

E-Mail: datenschutz@bama.eu

Tel.: +49 (0) 6261 801 268

Kto otrzymuje Twoje dane osobowe? (art. 13 ust. 1 e, f RODO)

Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zasadniczo nie przekazujemy ich osobom trzecim, chyba że wyraziłeś na to zgodę lub udostępnienie opiera się na zobowiązaniu prawnym lub umownym. W indywidualnych przypadkach zlecamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym. Odbywa się to zgodnie z art. 28 RODO i na podstawie umowy o realizację zamówienia.

Przetwarzamy dane osobowe na naszej stronie internetowej wyłącznie w Niemczech i nie wysyłamy ich do państwa trzeciego.

Jak długo przechowywane są dane? (art. 13 ust. 2 a RODO)

Ustawodawca wprowadził różnorodne obowiązki i okresy przechowywania.

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to wymagane przez prawo

Po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji umowy. Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przechowujemy do czasu jej odwołania lub tak długo, jak długo są potrzebne. Przechowujemy dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu tak długo, jak długo istnieje prawnie uzasadniony interes.

Dane handlowe lub finansowe za zakończony rok obrotowy zostaną usunięte po kolejnych dziesięciu latach zgodnie z przepisami prawa, chyba że wymagane są dłuższe okresy przechowywania lub jest to konieczne z uzasadnionych powodów. O ile dane nie są objęte określonymi okresami przechowywania, zostaną usunięte, gdy cele, dla których są przetwarzane, przestaną obowiązywać.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? (art. 13 ust. 1 c, d RODO)

Wyjaśniliśmy już cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Ponadto ogólnie obowiązuje następująca zasada: Jeżeli jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO, na przykład w celu dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych lub w celu zapewnić działanie i bezpieczeństwo IT.

Jeżeli mamy prawnie uzasadniony interes lub otrzymaliśmy od Ciebie pisemną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane w celach komunikacji zewnętrznej i marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 a lub f RODO. W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę.

W celu spełnienia wymogów prawa możemy lub musimy w razie potrzeby przetwarzać Twoje dane i przekazywać je podmiotom trzecim (zgodnie z art. 6 ust. 1c).

Nie wykorzystujemy Twoich danych w żaden sposób do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Używamy plików cookie również po to, aby móc zapewnić Ci lepszą obsługę podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwić Ci korzystanie z tej strony internetowej (art. 6 ust. 1 f RODO).

Jakie masz prawa i obowiązki? (art. 13 ust. 2 b, c, d, e RODO)

Każda osoba, której to dotyczy, ma następujące prawa:

 • Zgodnie z Art. 15 RODO masz prawo do informacji. Oznacza to, że możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe.
 • Zgodnie z Art. 16 RODO masz prawo do sprostowania. Oznacza to, że możesz zażądać, abyśmy poprawili wszelkie nieprawidłowe dane osobowe dotyczące Ciebie.
 • Zgodnie z Art. 17 RODO Masz prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”). Oznacza to, że możesz zażądać, abyśmy natychmiast usunęli Twoje dane osobowe, chyba że nie możemy usunąć Twoich danych, ponieważ na przykład musimy spełnić prawne wymogi dotyczące przechowywania.
 • Zgodnie z Art. 18 RODO Masz prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że praktycznie nie wolno nam już przetwarzać Twoich danych osobowych – poza ich przechowywaniem.
 • Zgodnie z Art. 20 RODO masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Cię dane osobowe, które nam przekazałeś, oraz przesłać te dane innej odpowiedzialnej osobie.
 • Zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO Masz prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie w przyszłości.
 • Zgodnie z Art. 77 RODO Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo do sprzeciwu, co wyjaśnimy bardziej szczegółowo na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe patrz wyżej).

Organ nadzorczy

 • Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
 • Baden-Württemberg
 • Adres domu: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
 • Adres pocztowy: Skrytka pocztowa 102932, 70025 Stuttgart
 • Tel.: +49 (0) 711 61 55 41 - 0
 • E-Mail-Adresse: poststelle@lfdi.bwl.de

Informacja o Twoim prawie sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów). ; Dotyczy to również ewentualnego profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Jeżeli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prosimy o przesłanie sprzeciwu w formie pisemnej (e-mailem lub pocztą) do naszego inspektora ochrony danych (dane kontaktowe patrz wyżej).